Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem

Prezentujemy Państwu podręcznik Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem, który powstał w ramach realizacji projektu badawczego współfinansowanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Pobierz wersję elektroniczną

Publikacje Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii udostępniło na swojej stronie w wersji on-line swoje publikacje. Publikacje dostępne są w wersji pdf. Zapraszamy do lektury.

Biblioteka znajduje się na stronie KBdsPN/w zakładce Publikacje/Wydawnictwo on-line, link do strony: http://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm?id=110707

 

"Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów" pod redakcją Piotra Jabłońskiego, Bogusławy Bukowskiej i Jana Czabały. Warszawa 2012
 Publikacja ta jest monografią na temat terapii uzależnień. Znajdują się w niej m.in. tematy z zakresu: historii terapii uzależnień, psychopatologii uzależnień, teorie wyjaśniające uzależnienie od narkotyków, metody i formy leczenia i rehabilitacji osób  uzależnionych od narkotyków, prawne i etyczne aspekty pracy z osobami uzależnionymi.

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016