Pro-aktywni

Okres realizacji październik 2018-wrzesień 2020

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Natanaelum wraz z Fundacją Rozwoju KUL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizuje projekt „Pro-aktywni”.

Okres realizacji październik 2018-wrzesień 2020

Celem głównym projektu jest integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - doświadczających zaburzeń/trudności psychicznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C), poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji, reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

 

W ramach wsparcia zapewniamy:

I. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze społecznym obejmujący:

  • 40 godzin wsparcia indywidualnego (w tym 25 godzin wsparcia psychologicznego i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • 5 godzin doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery,
  • 10 godzin wsparcia motywującego w formie wzbudzania wewnętrznej motywacji.
  • 60 godzin indywidualnego mentoringu
  • 32 godziny wsparcia grupowego w formie warsztatowej "Rozwój kompetencji interpersonalnych"

 

II. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze edukacyjnym obejmujący:

  • 24 godziny wsparcia grupowego w formie warsztatowej „Aktywne techniki poszukiwania pracy".
  • 40 godzin wsparcia grupowego w formie warsztatowej – „Wzmocnienie kompetencji kluczowych”

Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodnie z IPS i IŚK, średnio w wymiarze 135 godzin wraz ze stypendium szkoleniowym.

 

III. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze zawodowym obejmujący:

  • 5 godzin indywidualnego coachingu zawodowego
  • 6 miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym

IV. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze zdrowotnym obejmujący:

Pogłębione wsparcie psychologiczne lub psychoterapeutyczne - obecność wsparcia oraz liczba godzin uzależniona jest od indywidualnych potrzeb UP.
Zapewniamy UP dojazdy na szkolenia, noclegi na szkoleniach wyjazdowych, wyżywienie podczas szkoleń wyjazdowych, pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na udział w projekcie.

Jeśli jesteś osobą zamieszkująca na terenie województwa Lubelskiego, niepracującą, nieaktywną zawodowo oraz doświadczasz problemów psychicznych zgłoś się do biura projektu w Lublinie lub zadzwoń a my skontaktujemy się z Tobą!

Wartość projektu 3.830.489 zł. Dofinansowanie 3.630.489 zł. w tym ze środków europejskich 3.255.915,65  zł., z budżetu krajowego 374.573,35 zł.


Biuro projektu

ul. Bohaterów Monte Casino 16

20-808 Lublin

Godz. otwarcia od pn.-pt. w godz.  9.00-15.00

W pozostałych godzinach i dniach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Telefon: 725196525

Uwaga: W przypadku dużej odległości od biura lub niepełnosprawności fizycznej prosimy najpierw o kontakt telefoniczny – postaramy się dojechać do klienta lub umówić na spotkanie w miejscu zamieszkania klienta.

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016