Kompetentni i Efektywni. Program aktywizacji w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

Okres realizacji projektu: 1 września 2019 - 31 grudnia 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Natanaelum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 realizuje projekt partnerski pn. Kompetentni i Efektywni. Program aktywizacji w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, nr RPLU.11.04.00-06-0019/17 w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną Sp. z o. o., dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie  11.4  Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Celem głównym projektu jest Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej do XII.2021 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie Województwa Lubelskiego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym:

·         Powiat: Lublin, Gmina: Lublin;

·         Powiat: świdnicki, Gmina: Świdnik, Piaski, Mełgiew;

·         Powiat: puławski, Gmina: Nałęczów;

·         Powiat: lubelski, Gmina: Konopnica, Głusk, Jabłonna, Jastków, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka;

·         Powiat: lubartowski, Gmina: Lubartów;

·         Powiat: łęczyński, Gmina: Spiczyn,

w wieku 18-64 lat, z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi), niepracującymi, nieaktywnymi zawodowo.

Biuro rekrutacji/projektu – Lider Projektu:

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 10/620-029 Lublin

tel. 81 5328414 fax. 81 534 35 50

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.epe.edu.pl


Biuro Partnera projektu

Stowarzyszenie Natanaelum

ul. Bohaterów Monte Casino 16

20-808 Lublin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godz. otwarcia od pn.-pt. w godz.  9.00-15.00

 

Całkowita wartość projektu 4 725 143,00 zł

 

Dofinansowanie projektu ze środków UE 4 485 143,00 zł

 

plakat:

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016