Aktywni-Kompetentni-Samodzielni

Okres realizacji sierpień 2017-lipiec 2019

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Natanaelum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizuje projekt „AKTYWNI-KOMPETENTNI-SAMODZIELNI”.

Celem głównym projektu jest integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - doświadczających zaburzeń/trudności psychicznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C), poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji, reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

W ramach wsparcia zapewniamy:

I. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze społecznym obejmujący:

  • 40 godzin wsparcia indywidualnego  (w tym 20 godzin wsparcia psychologicznego i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, 10 godzin doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery, 10 godzin wsparcia motywującego w formie wzbudzania wewnętrznej motywacji.
  • 60 godzin indywidualnego mentoringu
  • 32 godziny wsparcia grupowego w formie warsztatowej  "Rozwój kompetencji interpersonalnych"

II. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze edukacyjnym obejmujący:

  • 24 godziny wsparcia grupowego w formie warsztatowej  „Aktywne techniki poszukiwania pracy".
  • 40 godzin wsparcia grupowego w formie warsztatowej – „Wzmocnienie kompetencji kluczowych”
  • Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych

III. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze zawodowym obejmujący:

  • 5 godzin indywidualnego coachingu zawodowego
  • 6 miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym 

IV: Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze zdrowotnym obejmujący:

Pogłębione wsparcie psychologiczne lub psychoterapeutyczne - obecność wsparcia oraz liczba godzin uzależniona jest od indywidualnych potrzeb UP.

Zapewniamy UP dojazdy na szkolenia, noclegi na szkoleniach wyjazdowych, wyżywienie podczas szkoleń wyjazdowych, pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na udział w projekcie.

Jeśli jesteś osobą zamieszkująca na terenie województwa Lubelskiego, niepracującą, nieaktywną zawodowo oraz doświadczasz problemów psychicznych zgłoś się do biura projektu w Lublinie lub zadzwoń a my skontaktujemy się z Tobą!

 

Biuro projektu

ul. Bohaterów Monte Casino 16

20-808 Lublin

Godz. otwarcia od pn.-pt. w godz.  9.00-12.00

W pozostałych godzinach i dniach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Telefon: 725196525

 

Uwaga: W przypadku dużej odległości od biura lub niepełnosprawności fizycznej prosimy najpierw o kontakt telefoniczny – postaramy się dojechać do klienta lub umówić na spotkanie w miejscu zamieszkania klienta.

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016