STOWARZYSZENIE NATANAELUM realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Wsparcie matek z dziećmi uciekających z Ukrainy objętej wojną”.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

Dofinansowanie: 67 700 zł

Całkowita wartość: 74 500 zł

 

Zadanie publiczne nakierowane jest na wsparcie matek i dzieci uciekających z Ukrainy objętej wojną poprzez: 

- diagnozę potrzeb matek i dzieci;

- przywrócenie równowagi psychicznej oraz pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb;

- zatrzymanie rozwoju traumy poprzez wsparcie i uruchomienie procesu zysków zasobowych;

- wzmocnienie zasobów osobistych, społecznych, rodzinnych;

- wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem polskim;

- wsparcie edukacji i relacji interpersonalnych dzieci;

- wsparcie aktywizacji zawodowej matek.

 

W projekcie uczestniczy 40 matek i 40 dzieci.


___

Biuro Projektu

Stowarzyszenie Natanaelum

Ul. Bohaterów Monte Cassino 16

20-808 Lublin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Wsparcie adaptacji społecznej i zawodowej matek uciekających z Ukrainy objętej wojną 

Logo projektu Razem Możemy Więcej

STOWARZYSZENIE NATANAELUM realizuje zadanie publiczne pod tytułem Wsparcie adaptacji społecznej i zawodowej matek uciekających z Ukrainy objętej wojną

Zadanie dofinansowane ze środków Rezerwy Funduszu Pracy. 

Nazwa zadania: Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach Konkursu "Razem Możemy Więcej". 

Dofinansowanie: 1 026 542,35 zł  

Całkowita wartość: 1 266 542,35 zł 

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2022 r. do 31.12.2023 r.

 

Zadanie nakierowane jest na wsparcie matek i dzieci uciekających z Ukrainy objętej wojną  

w obszarze Integracji na rynku pracy m.in. poprzez: 

  • diagnozę kompetencji społecznych i zawodowych  
  • diagnozę potrzeb rynku pracy w zakresie możliwości zatrudnienia uchodźców 
  • szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, itp. 
  • prowadzenie według autorskiego programu świetlicy dla dzieci uchodźców 

 

w obszarze aktywizacji społecznej m.in. poprzez: 

  • wsparcie psychologiczne  
  • kursy języka polskiego, warsztaty z komunikacji, radzenia sobie z emocjami, radzenia ze stresem  
  • wsparcie tłumaczy i prawników 
  • wsparcie dzieci w adaptacji szkolnej poprzez wsparcie w ramach profilaktyki rówieśniczej 

Wsparciem zostanie objętych 301 osób. 

 

Projekt dofinansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy

 

___

Biuro Projektu

Stowarzyszenie Natanaelum

Ul. Bohaterów Monte Cassino 16

20-808 Lublin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016