STOWARZYSZENIE NATANAELUM realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Wsparcie matek z dziećmi uciekających z Ukrainy objętej wojną”.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

Dofinansowanie: 67 700 zł

Całkowita wartość: 74 500 zł

 

Zadanie publiczne nakierowane jest na wsparcie matek i dzieci uciekających z Ukrainy objętej wojną poprzez: 

- diagnozę potrzeb matek i dzieci;

- przywrócenie równowagi psychicznej oraz pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb;

- zatrzymanie rozwoju traumy poprzez wsparcie i uruchomienie procesu zysków zasobowych;

- wzmocnienie zasobów osobistych, społecznych, rodzinnych;

- wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem polskim;

- wsparcie edukacji i relacji interpersonalnych dzieci;

- wsparcie aktywizacji zawodowej matek.

 

W projekcie uczestniczy 40 matek i 40 dzieci.


___

Biuro Projektu

Stowarzyszenie Natanaelum

Ul. Bohaterów Monte Cassino 16

20-808 Lublin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Wsparcie adaptacji społecznej i zawodowej matek uciekających z Ukrainy objętej wojną 

Logo projektu Razem Możemy Więcej

STOWARZYSZENIE NATANAELUM realizuje zadanie publiczne pod tytułem Wsparcie adaptacji społecznej i zawodowej matek uciekających z Ukrainy objętej wojną

Zadanie dofinansowane ze środków Rezerwy Funduszu Pracy. 

Nazwa zadania: Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach Konkursu "Razem Możemy Więcej". 

Dofinansowanie: 1 026 542,35 zł  

Całkowita wartość: 1 266 542,35 zł 

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2022 r. do 31.12.2023 r.

 

Zadanie nakierowane jest na wsparcie matek i dzieci uciekających z Ukrainy objętej wojną  

w obszarze Integracji na rynku pracy m.in. poprzez: 

  • diagnozę kompetencji społecznych i zawodowych  
  • diagnozę potrzeb rynku pracy w zakresie możliwości zatrudnienia uchodźców 
  • szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, itp. 
  • prowadzenie według autorskiego programu świetlicy dla dzieci uchodźców 

 

w obszarze aktywizacji społecznej m.in. poprzez: 

  • wsparcie psychologiczne  
  • kursy języka polskiego, warsztaty z komunikacji, radzenia sobie z emocjami, radzenia ze stresem  
  • wsparcie tłumaczy i prawników 
  • wsparcie dzieci w adaptacji szkolnej poprzez wsparcie w ramach profilaktyki rówieśniczej 

Wsparciem zostanie objętych 301 osób. 

 

Projekt dofinansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy

 

___

Biuro Projektu

Stowarzyszenie Natanaelum

Ul. Bohaterów Monte Cassino 16

20-808 Lublin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Aktualny koszt stażu i superwizji w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

Obecnie koszty realizacji stażu i superwizji w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia kształtują się następująco:

Koszt stażu klinicznego 700 zł.,

Koszt superwizji klinicznej 2.300 zł

 

Uczestnik szkolenia chcący zrealizować, wymagany w ramach szkolenia, staż lub superwizję, zobowiązany jest do poinformowania o tym podmiot szkolacy tj.: Stowarzyszenie Natanaelum.

Wymagane informacje dotyczące realizacji stażu (na 30 dni przed rozpoczęciem stażu) przesyła na piśmie (może być pocztą elektroniczną) do stowarzyszenia Natanaelum. Informacje powinny obejmować następujące treści: 

termin rozpoczęcia i zakończenia stażu (minimum 10 dni w trakcie którego uczestnik zrealizuje 80 godzin stażowych), nazwę wybranego ośrodka stażowego (uczestnik stażu podje wybrany przez siebie z listy akredytowanej KCPU ośrodek stażowy, który sam wybrał i indywidualnie sam z kierownikiem lub opiekunem stażu ustalił termin realizacji stażu) oraz potwierdzenie dokonanej opłaty za staż.

Kwota za staż nie obejmuje kosztów za dojazd, nocleg i wyżywienie.  Stażysta korzystający z wymienionych usług w ośrodku stażowym rozlicza się z nich z  ośrodkiem.

Wymagane informacje dotyczące realizacji superwizji (na 30 dni przed rozpoczęciem superwizji) przesyła na piśmie (może być pocztą elektroniczną) do stowarzyszenia Natanaelum. Informacje powinny obejmować następujące treści: 

termin rozpoczęcia i zakończenia superwizji, nazwisko i imię osoby wybranej z listy akredytowanej przez KCPU w Warszawie na swojego superwizora oraz przesłanie potwierdzenia przelewu za superwizję.

Dodatkowo każdy uczestnik superwizji zobowiązany jest do przesłania skanem w formacie pdf lub papierowo listem "Oświadczenia uczestnika superwizji o dostępie do pacjenta w trakcie swojej superwizji i deklarację zrealizowania 100 godzin pracy z pacjentem uzależnionym w podmiocie leczniczym pod nadzorem Specjalisty Psychoterapii Uzależnień". 

Formularz oświadczenia aktualny znajduje się na stronie KCPU.

Dopiero po spełnieniu wymaganych formalności podmiot szkolacy może Państwa zatwierdzić w aplikacji dotyczącej superwizji znajdującej się na portalu KCPU i zawrzeć stosowną umowę z superwizorem wraz z wystawieniem skierowania na realizację przez uczestnika szkolenia superwizji. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Natanaelum

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016