Aktywni i kompetentni na lubelskim rynku pracy

Stowarzyszenie Natanaelum realizuje projekt „Aktywni i kompetentni na lubelskim rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i/lub doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia. W projekcie mogą wziąć udział także osoby bierne zawodowo z powodu choroby, które w ciągu ostatnich dwóch lat przebywały na zwolnieniu lekarskim łącznie 182 dni.

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia.

Dla każdego Uczestnika zostanie opracowana indywidualna diagnoza potrzeb oraz Indywidualny Plan Działania IPD.

W projekcie tym Uczestnicy nie muszą realizować z góry zaplanowanych form wsparcia. Wsparcie jest uzgadniane z Uczestnikiem i jest realną odpowiedzią na jego potrzeby.

 

Przykładowe formy wsparcia:

 • Poradnictwo psychologiczne i/lub psychoterapia
 • Doradztwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy
 • Warsztaty kompetencyjne
 • Mentoring/coaching
 • Doradztwo biznesowe
 • Autoprezentacja i promocja własnej marki
 • Szkolenia zawodowe
 • Praktyki/staże

 

Dokumenty wymagane od kandydatów/tek w procesie rekrutacji:

 • Formularz zgłoszeniowy (dostępny w biurze projektu);
 • Zaświadczenie pozyskane przez uczestnika projektu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (ważne 30 dni) LUB zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania (ważne przez okres 30 dni) (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności LUB inny dokument poświadczający stan zdrowia, np. diagnoza/opinia/zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt.
 • Osoby bierne zawodowo z powodu choroby, które w ciągu ostatnich dwóch lat przebywały na zwolnieniu lekarskim łącznie 182 dni, przedkładają dokumenty poświadczające okres zwolnienia lekarskiego LUB zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres choroby (przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie).

 

Uwaga!

Osoby z niepełnosprawnością fizyczną prosimy o kontakt telefoniczny, istnieje możliwość dojazdu do miejsca zamieszkania Uczestnika w celu uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych.

 

Biuro Projektu

Stowarzyszenie Natanaelum

Ul. Bohaterów Monte Cassino 16

20-808 Lublin

Koordynator projektu: Karolina Szymańska, telefon: 604 812 922 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016