Zespół Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień, działający w ramach Stowarzyszenia Natanaelum, udziela pomocy psychologicznej i prowadzi psychoterapię w zakresie uzależnień psychoaktywnych i behawioralnych, m. in. od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, a także uzależnienia od hazardu, zakupów, gier, Internetu, seksu i innych.

Wizyta w poradni możliwa jest po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, za pomocą e-mail lub przez portal Facebook.  

PORADNIA czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9-19, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 w Lublinie (Sławinek)

Kierownik Poradni: mgr Amanda Wróbel

Kontakt: 

  telefon: 531 687 761

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie NATANAELUM

powstało z inicjatywy pracowników Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do istnienia powołane zostało na zebraniu założycielskim w dniu 20.12.2010 roku w Lublinie. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie w dniu 12 maja 2011 roku.

Celem głównym Stowarzyszenia NATANAELUM jest prowadzenie działalności prospołecznej ukierunkowanej na działania pożytku publicznego i społecznie użyteczne, takie jak:

  • ochrona zdrowia społecznego,

  • wszechstronna pomoc świadczona na rzecz pracowników i wolontariuszy instytucji integracji i pomocy społecznej oraz instytucji działających w obszarze rozwoju zasobów ludzkich

  • pomoc dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz wykluczonych społecznie poprzez działania readaptacyjne i resocjalizacyjne oraz niwelujące uprzedzenia społeczne w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem

Pomoc ma obejmować osoby z problemami psychicznymi i osobowościowymi, osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione i zagrożone różnymi typami uzależnień (od substancji psychoaktywnych i czynności), osoby wykorzystywane i niezaradne społecznie i zawodowo, osoby po konflikcie z prawem karnym, żyjące z wirusem HIV i chore na AIDS, kobiety, mężczyzn i dzieci w sytuacji rozwodowej i po rozwodzie, osoby samotnie wychowujące dzieci i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz ze środowisk społecznie zaniedbanych, osoby chore, będące uchodźcami politycznymi, długotrwale pozostające bez pracy. Aktywizacja rozwoju mieszkańców wsi i działania na rzecz obszarów wiejskich oraz pomoc w niwelowaniu dysproporcji pomiędzy mieszkańcami miast i wsi.

Ponadto celem Stowarzyszenia NATANAELUM jest prowadzenie badań naukowych mających charakter diagnozy społecznej i indywidualnej dającej podstawę do opracowania strategii pomocowych adekwatnych do zapotrzebowania grup i osób, którym Stowarzyszenie świadczy wsparcie.

W dniu 1 czerwca 2011r. powołano do życia w ramach działań statutowych Stowarzyszenia NATANAELUM, INSTYTUT PSYCHOPROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII IPIP.

Zadaniem Instytutu jest wsparcie merytoryczne osób i instytucji świadczących usługi w stosunku do osób/grup zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, w tym osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych od środków psychoaktywnych i czynności. Wsparcie świadczone jest poprzez prowadzenie badań naukowych o charakterze epidemiologicznym, społecznym i klinicznym, opracowywanie ilościowe i jakościowe wyników badań oraz upowszechnianie ich, prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe, warsztatów, różnorodnych form edukacji specjalistycznej w ramach tematyki związanej z psychologią, psychoprofilaktyką czy psychoterapią.

Stowarzyszenie Natanaelum organizuje również szkolenia z zakresu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Instruktora Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Stowarzyszenie Natanaelum realizuje projekty wraz z Fundacją Rozwoju KUL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego tj.:

  • Aktywni-Kompetentni-Samodzielni. Edycja II (2018-2020)
  • Most do lepszej przyszłości (2018-2020)
  • Pro-aktywni (2018-2020)

w celach aktywizacji, reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Zarząd Główny Stworzyszenia:

PREZES: Joanna Barbara Chwaszcz

WICEPREZES: Agnieszka Wyszomirska

SKARBNIK: Stefania Chwaszcz

Specjaliści:

dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL

dr hab. Stanisława Steuden prof. KUL

dr Rafał Bartczuk

dr Michał Wiechetek

dr Karina Steinbarth-Chmielewska

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

dr Joanna Chwaszcz

dr Weronika Augustynowicz

dr Elżbieta Trubiłowicz

dr n. med. Aleksandra Radoń

dr Anna Przenzak

dr Krzysztof Ciepliński

dr Robert Modrzyński

dr Wiesław Błaszczak

dr Gustaw Kozak

dr n. med. Sławomir Jakima

lek. med. Zofia Wieczerzak

mgr Urszula Grodzka

mgr Małgorzata Fatek-Skobel

mgr Beata Cybulak

mgr Małgorzata Kowalcze

mgr Krystyna Pietraszko

mgr Maria Tatarska

mgr Elżbieta Rachowska

mgr Izabela Sawicka

mgr Danuta Wiewióra

mgr Lidia Woć

mgr Iwona Mialik

mgr Mira Olszewska

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016