Konta bankowe

Numery kont bankowych w Credit Agricole Bank S.A.:

Konto główne Stowarzyszenia: 63 1940 1076 3100 0695 0000 0000.

Konto "Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Uzależnienia": 14 1940 1076 3100 0695 0001 0000.

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016