Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenia

Ogłoszenia

11.08.2017 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 02.08.2017 r., którego przedmiotem jest zrealizowanie wsparcia:

I. Psychologicznego,
II. Indywidualnego doradztwa zawodowego

dla 100 uczestników/czek projektu (klientów doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia) w okresie od sierpnia 2017 roku do października 2018 roku w ramach realizacji projektu „AKTYWNI-KOMPETENTNI-SAMODZIELNI” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0162/16, realizowanego na terenie województwa lubelskiego,

w Części I wybrano ofertę firmy PsychoSfera – diagnoza, poradnictwo, szkolenia.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 10 sierpnia 2017 r., do godz. 12.00 ofertę na Część I złożył jeden Wykonawca: PsychoSfera – diagnoza, poradnictwo, szkolenia.

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

w Części II nie wybrano żadnej oferty.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 10 sierpnia 2017 r., do godz. 12.00 ofertę na Część II złożył jeden Wykonawca: PsychoSfera – diagnoza, poradnictwo, szkolenia.

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.


11.08.2017 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 02.08.2017 r., którego przedmiotem jest zrealizowanie wsparcia psychologicznego:

  1. W formie indywidualnej terapii psychologicznej/programu terapeutycznego w aspekcie wewnętrznej integracji osoby,
  2. Skoncentrowanego na określonym problemie adaptacyjnym: społecznym, rodzinnym, zawodowym itp., w formie indywidualnej lub w formie pracy z małą grupą

dla maksymalnie 100 uczestników/czek projektu (klientów doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia) w okresie od września 2017 roku do czerwca 2019 roku w ramach realizacji projektu „AKTYWNI-KOMPETENTNI-SAMODZIELNI” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0162/16, realizowanego na terenie województwa lubelskiego,

w Części I wybrano ofertę Fundacji MŁYN PRZEMIAN.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 10 sierpnia 2017 r., do godz. 12.00 ofertę na Część I złożyło dwóch Wykonawców: PsychoSfera – diagnoza, poradnictwo, szkolenia i Fundacja MŁYN PRZEMIAN.

Oferta złożona przez Fundację MŁYN PRZEMIAN jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Oferta złożona przez Psychosfera – diagnoza, poradnictwo, szkolenia nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

W Części II wybrano ofertę Fundacji MŁYN PRZEMIAN.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 10 sierpnia 2017 r., do godz. 12.00 ofertę na Część I złożył jeden Wykonawca: Fundacja MŁYN PRZEMIAN.

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.


11.08.2017 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 02.08.2017 r., którego przedmiotem jest świadczenie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący: Program indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego dla 20 uczestników/czek projektu (klientów doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia) w okresie od sierpnia 2017 roku do lipca 2019 roku w ramach realizacji projektu „AKTYWNI-KOMPETENTNI-SAMODZIELNI” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0162/16, realizowanego na terenie województwa lubelskiego, wybrano następujących Wykonawców:

1. Pani dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

2. Pan dr Marek Białach

Oferty złożone przez powyższych Wykonawców są zgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.


 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Natanaelum, w ramach projektu „AKTYWNI-KOMPETENTNI-SAMODZIELNI” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0162/16, realizowanego na terenie województwa lubelskiego, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć wsparcie dla 100 uczestników doświadczających trudności psychicznych, w formie:

  1. Wsparcia psychologicznego
  2. Indywidualnego doradztwa zawodowego

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

 


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Natanaelum,w ramach projektu „AKTYWNI-KOMPETENTNI-SAMODZIELNI” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0162/16, realizowanego na terenie województwa lubelskiego, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć wsparcie dla 100 uczestników doświadczających trudności psychicznych, w formie:

  1. Pogłębionego wsparcia psychologicznego/terapeutycznego realizowanego w kontekście wewnętrznej integracji osoby
  2. Pogłębionego wsparcia psychologicznego/terapeutycznego realizowanego w formie indywidualnej i grupowej w kontekście trudności adaptacyjnych

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

 


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Natanaelum,w ramach projektu „AKTYWNI-KOMPETENTNI-SAMODZIELNI” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0162/16, realizowanego na terenie województwa lubelskiego, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć wsparcie dla 20 uczestników doświadczających trudności psychicznych, w formie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty


Stowarzyszenie Natanaelum
Sekretariat i biuro: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin
Telefony 732-700-212, 662-662-201, e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl
Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016