Szkolenie z profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – moduł hazard i media

Szkolenie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień. Finansowane jest z FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA.

Celem szkolenia jest: poszerzenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką, leczeniem i terapią uzależnień o problematykę dotyczącą uzależnień behawioralnych (moduł hazard i media).

Szkolenie z profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – moduł hazard i media

Szkolenie oparte będzie na realizacji autorskiego programu szkoleniowego p. dr Bernadety Lelonek-Kuleta ułożonego na podstawie najnowszej światowej literatury przedmiotu, doświadczeń nabytych podczas staży zagranicznych w zakresie pracy profilaktycznej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie oraz polskich doświadczeń w pracy terapeutycznej. Moduł Media realizowany będzie przez p. mgr Halinę Ginowicz, skonstruowany jest na podstawie najnowszej wiedzy naukowej w tym zakresie oraz oparty na doświadczeniach terapeutycznych autorki.

Odbiorcami szkolenia są terapeuci uzależnień (z certyfikatem KBPN lub PARPA, także w trakcie certyfikacji), oraz profilaktycy uzależnień pracujący w placówkach oświatowych lub organizacjach pozarządowych realizujących działania profilaktyczne.

Ilość uczestników: 2 grupy po 18 osób

Terminy szkolenia:

Gr I. 21-23.09.2018 r. oraz 15-16.12.2018 r. w godz. 9.00-18.00

Gr II. 19-21.10.2018 r. oraz 15-16.12.2018 r. w godz. 9.00-18.00

Miejsce szkolenia: Dom Księży Pallotynów, ul. Bohaterów Monte Cassino 16, 20-808 Lublin

Organizator w ramach dofinansowania zapewnia udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas szkolenia (barek kawowy), przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatów.

Organizator nie zapewnia dojazdu na szkolenie, całodziennego wyżywienia ani noclegu.

Rekrutacja wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.natanaelum.pl od 10 września 2018 r.

Zapisy przyjmowane będą według kolejności zgłoszeń po spełnieniu wymogów formalnych. Utworzona zostanie lista rezerwowa. Osoby po zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną e-mail.

Kryteria formalne:

- posiadanie certyfikatu terapeuty/psychoterapeuty uzależnień bądź potwierdzenia bycia w trakcie certyfikacji lub posiadanie wyższego wykształcenie i realizacja działań profilaktycznych w placówkach oświatowych lub NGO.

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016