Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego

Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem

Celem projektu jest opracowanie baterii wystandaryzowanych metod diagnostycznych, służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z graniem w gry hazardowe, wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Z metod będą mogły korzystać osoby, które w swojej praktyce zawodowej pracują z młodzieżą (m.in. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, profilaktycy).

Projekt składa się z dwóch faz:
I faza (realizacja 2013/2014) związana z: analizą publikacji, wyborem i adaptacją metod, badaniami pilotażowymi, analizą statystyczną, stworzeniem ostatecznej wersji baterii testów do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem;
II faza (realizacja 2014) związana z: badaniami podłużnymi, na które będą składały się 2 pomiary w odstępie jednego roku, analizą statystyczną wyników, analizą ilościową oraz jakościową wyników, sporządzeniem raportów z obydwu badań, opracowaniem e-podręcznika do baterii testów i umieszczeniem go na stronie internetowej Stowarzyszenia Natanaelum oraz stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Stworzenie ogólnodostępnej baterii metod do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem, pozwoli na planowanie działań profilaktycznych, dostosowanych do faktycznych potrzeb młodzieży, co jest podstawą działań z zakresu zdrowia publicznego. Użytkownikami baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem będą osoby pracujące z młodzieżą m.in. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni i zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.

 

 Projekt współfinansowany przez Ministerstwo zdrowia za pośrednictwem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016