PROJEKT BADAWCZY HAZARD

Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum realizował na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii projekt badawczy „Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego/patologicznego w Polsce”; współfinansowany przez Ministra Zdrowia ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
 
 
W ramach projektu realizowane były badania ankietowe mające charakter ogólnopolski. Celem badań było opracowanie szczegółowego raportu z rekomendacjami zawierającego wykaz placówek świadczących pomoc osobom z uzależnieniami behawioralnymi. Wyniki badań przyczyniły się do:
 
1. Stworzenia ogólnodostępnej bazy placówek świadczących pomoc osobom z hazardem problemowym/patologicznym oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi; Dane z raportu zostaną wykorzystane przez KBdsPN do przygotowania i wydania informatora dotyczącego placówek świadczących pomoc osobom z uzależnieniami behawioralnymi i ich rodzinom;
 
2. Poznania potrzeb profilaktyków i terapeutów w obszarze pracy z osobami z uzależnieniami behawioralnymi, co pozwoli na trafne kierowanie do nich oferty szkoleniowej podnoszącej kwalifikacje zawodowe.
 
Okres realizacji projektu: październik-grudzień 2011 r.
 
Koordynatorzy merytoryczni projektu: dr Bernadeta Lelonek-Kuleta, dr Joanna Chwaszcz
 

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016