Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu szkoleniowego na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy

Moduł dotyczący uzależnień behawioralnych, realizowany w ramach szkoleń certyfikowanych

Projekt ma na celu:

  1. Poszerzenie oferty szkoleniowej w ramach szkoleń certyfikowanych o problematykę dotyczącą uzależnień behawioralnych.
  2. Poszerzenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką, leczeniem i terapią uzależnień o problematykę dotyczącą uzależnień behawioralnych.

Szkolenie skierowane jest do uczestników szkolenia certyfikowanego z zakresu terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków prowadzonego przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum w Lublinie. Szkolenie przewidziane jest do realizacji w module II. Uczestnicy w 90% posiadają wykształcenie wyższe mające zastosowanie w obszarach ochrony zdrowia publicznego. Grupa obejmuje osoby ze stażem pracy dłuższym niż dwa lata w obszarze terapii uzależnień oraz osoby ze stażem krótszym niż dwa lata, które zrealizowały I moduł szkolenia (255 godzin zajęć w formie: zajęcia warsztatowe - 135 godzin, staż kliniczny - 120 godzin). Szkolenie oparte jest na realizacji autorskiego programu szkoleniowego dr Bernadety Lelonek-Kulety, ułożonego na podstawie najnowszej światowej literatury przedmiotu, doświadczeń nabytych podczas staży zagranicznych w zakresie pracy profilaktycznej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie oraz polskich doświadczeń w pracy terapeutycznej.

 

 Projekt współfinansowany przez Ministerstwo zdrowia za pośrednictwem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016