Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem

Projekt badawczy Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem realizowany w ramach programu Ministra Zdrowia Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych, zadanie Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego, współfinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Główny cel projektu: opracowanie baterii wystandaryzowanych metod diagnostycznych, służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z graniem w gry hazardowe, wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Z metod będą mogły korzystać osoby, które w swojej praktyce zawodowej pracują z młodzieżą (m.in. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, profilaktycy).

 

W ramach projektu dokonano polskiej adaptacji 4 metod:

- Gambling Motives Questionnaire (GMQ) – Kwestionariusz Motywów Hazardowych,

- Brief Biosocial Gambling Screen (BBGS)­ – Krótkie Biospołeczne Narzędzie Przesiewowe do Hazardu,

- Gambling Attitude and Beliefs Scale (GABS) – Kwestionariusz Przekonań i Postaw wobec Hazardu,

- Gambling Related Cognitions Scale (GRCS) – Skala Myśli Związanych z Hazardem.

E-podręcznik do pobrania

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016