Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii działający w ramach Stowarzyszenia Natanaelum, z dniem 01. marca 2016 r. otworzył Specjalistyczną Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Poradnia mieści się przy ul. Bohaterów Monte Cassino 16 w Lublinie (Sławinek). Wszystkie świadczenia dostępne w Poradni są bezpłatne

Poradnia świadczy usługi:

  • poradnictwa psychologicznego w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych i czynności
  • diagnozy uzależnienia
  • motywowania do zmian destruktywnych zachowań
  • terapii indywidualnej osób uzależnionych
  • profilaktyki uzależnień (poradnictwo dla rodziców, nauczycieli, szkół, organizacji pomocowych i innych)

Terapię pacjentów w Poradni prowadzą terapeuci w trakcie procesu certyfikacji "Specjalisty Psychoterapii Uzależnień", którzy są pod stała kontrola Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i swojego Superwizora.

Celem Poradni jest zmniejszenie ryzyka rozwoju uzależnień od substancji psychoaktywnych, szczególnie od narkotyków, wśród mieszkańców woj. lubelskiego, a zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej oraz redukcja szkód i przywracanie do zdrowia, aktywności społecznej i zawodowej osób używających substancji psychoaktywnych i uzależnionych.

Ze wsparcia Poradni mogą korzystać wszyscy, a zwłaszcza rodzice i młodzież szkolna, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 Telefon do PORADNI:  531-687-761

Tygodniowy plan dyżurów w specjalistycznej poradni profilaktyki i terapii uzależnień