Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • pierwszy atut
  • motyl
  • zen
  • szkolenia
  • 4

Stowarzyszenie NATANAELUM powstało z inicjatywy pracowników Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do istnienia  powołane zostało na zebraniu założycielskim w dniu 20.12.2010 roku w Lublinie. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie w dniu 12 maja 2011 roku.

Celem głównym Stowarzyszenia NATANAELUM jest prowadzenie działalności prospołecznej ukierunkowanej na działania pożytku publicznego i społecznie użyteczne, takie jak: ochrona zdrowia społecznego, wszechstronna pomoc świadczona na rzecz pracowników i wolontariuszy instytucji integracji i pomocy społecznej oraz instytucji działających w obszarze rozwoju zasobów ludzkich; osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz wykluczonych społecznie poprzez działania readaptacyjne i resocjalizacyjne oraz niwelujące uprzedzenia społeczne w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem. Pomoc ma obejmować osoby z problemami psychicznymi i osobowościowymi, osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione i zagrożone różnymi typami uzależnień (o charakterze psychoaktywnym i czynnościowym), osoby wykorzystywane i niezaradne społecznie i zawodowo, osoby po konflikcie z prawem karnym, żyjące z wirusem HIV i chore na AIDS, kobiety, mężczyzn i dzieci w sytuacji rozwodowej i po rozwodzie, osoby samotnie wychowujące dzieci i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz ze środowisk społecznie zaniedbanych, osoby chore, będące uchodźcami politycznymi, długotrwale pozostające bez pracy. Aktywizacja rozwoju mieszkańców wsi i działania na rzecz obszarów wiejskich oraz pomoc w niwelowaniu dysproporcji pomiędzy mieszkańcami miast i wsi.

Celem Stowarzyszenia NATANAELUM jest prowadzenie badań naukowych mających charakter diagnozy społecznej i indywidualnej dającej podstawę do opracowania strategii pomocowych adekwatnych do zapotrzebowania grup i osób, którym Stowarzyszenie świadczy wsparcie.

W dniu 01 czerwca 2011 r. powołano do życia w ramach działań statutowych Stowarzyszenia NATANAELUM INSTYTUT PSYCHOPROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII IPIP.

Zadaniem Instytutu jest wsparcie merytoryczne osób i instytucji świadczących usługi w stosunku do osób/grup zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, w tym osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych od środków psychoaktywnych i czynności. Wsparcie świadczone jest poprzez prowadzenie badań naukowych o charakterze epidemiologicznym, społecznym i klinicznym, opracowywanie ilościowe i jakościowe wyników badań oraz upowszechnianie ich, prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe, warsztatów, różnorodnych form edukacji specjalistycznej w ramach tematyki związanej z psychologią, psychoprofilaktyką czy psychoterapią.

W dniu 9 lipca  2013 roku Zarządu Głównego Stowarzyszenia Natanaelum powołano do istnienia czasopismo "Psychoprevention Studies". Wpisane zostało do Rejestru Prasy (w rejestrze dzienników i czasopism pod poz Rej.Pr. 1302) przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w dniu 28 sierpnia 2013r. Wydawcą jest Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum. Kwartalnik będący czasopismem naukowym recenzowanym jest wydawane w języku angielskim. Tematyka czasopisma odnosi się do problemów z zakresu psychoprofilaktyki.

dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL

dr hab. Stanisława Steuden prof. KUL

dr Agnieszka Kozak

dr Rafał Bartczuk

dr Michał Wiechetek

dr Karina Steinbarth-Chmielewska

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

dr Joanna Chwaszcz

dr Weronika Augustynowicz

mgr Agnieszka Palacz-Chrisidis

mgr Paweł Fijałkowski

mgr Małgorzata Kowalcze

mgr Magdalena Olszowa – Szlachta

mgr Krystyna Pietraszko

mgr Maria Tatarska

mgr Elżbieta Rachowska

mgr Izabela Sawicka

mgr Danuta Wiewióra

mgr Lidia Woć

mgr Iwona Mialik

 

JSN Educo is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework