Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • pierwszy atut
  • motyl
  • zen
  • szkolenia
  • 4

Szkolenie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień. Finansowane jest z FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA.

Celem szkolenia jest: poszerzenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką, leczeniem i terapią uzależnień o problematykę dotyczącą uzależnień behawioralnych (moduł hazard i media).

Projekt badawczy Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem realizowany w ramach programu Ministra Zdrowia Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych, zadanie Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego, współfinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem

Celem projektu jest opracowanie baterii wystandaryzowanych metod diagnostycznych, służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z graniem w gry hazardowe, wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Z metod będą mogły korzystać osoby, które w swojej praktyce zawodowej pracują z młodzieżą (m.in. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, profilaktycy).

Moduł dotyczący uzależnień behawioralnych, realizowany w ramach szkoleń certyfikowanych

Projekt ma na celu:

  1. Poszerzenie oferty szkoleniowej w ramach szkoleń certyfikowanych o problematykę dotyczącą uzależnień behawioralnych.
  2. Poszerzenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką, leczeniem i terapią uzależnień o problematykę dotyczącą uzależnień behawioralnych.

Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum realizował na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii projekt badawczy „Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego/patologicznego w Polsce”; współfinansowany przez Ministra Zdrowia ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Stowarzyszenie Natanaelum jest partnerem projektu innowacyjnego PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne realizowanego przez Fundację Rozwoju KUL w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz przedsiębiorstwem Polimex – Mostostal S.A.

Był to czas nabywania i doskonalenia umiejętności prowadzenia warsztatu, ale również czas na zawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, poznawania siebie i swoich relacji z innymi , możliwość na refleksję, doskonalenie siebie, rozmowę i bycie z innymi bardzo ciekawymi ludźmi... i co tu dużo ukrywać - również czas na dobrą zabawę. W IV edycji wzięły udział osoby w różnym wieku, z różnym bagażem doświadczeń "szkoleniowych" i pracujący w różnych zawodach, co dodatkowo stworzyło możliwość nabycia ciekawych i nowych doświadczeń.

Stowarzyszenie Natanaelum jest partnerem projektu innowacyjnego PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim realizowanego przez Fundację Rozwoju KUL w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Pracodawcami Ziemi Lubelskiej.

 

W ramach Szkolenia oferowany jest Moduł TOT (3) – Trainings of Trainers – przygotowanie przyszłych edukatorów programów z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych.

Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii ogłasza nabór uczestników do drugiego etapu realizacji projektu współfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Template by JoomlaShine