Szkoła Trenerów przygotowuje do ubiegania się o rekomendacje trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego*

200 godzin szkolenia warsztatowo-wykładowych

Prowadząca szkolenie mgr Maria Tatarska Trener PTP.

 


Zamknięty Nabór na rok 2018/2019 Październik - Czerwiec

SZKOŁA TRENERÓW

mgr Maria Tatarska Trener PTP

 

Zamknięty Nabór 2018/2019

Rekrutacja on-line

 

Szczegółowy  program zajęć Edycja 8, Październik 2018 - Czerwiec 2019

 Otwieramy rekrutację do kolejnej edycji Szkoły Trenerskiej, której celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów, treningów i innych grup w oparciu o proces grupowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Umiejętności przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia warsztatu, treningu umiejętności psychospołecznych z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji i podobnych tematów (zatwierdzanych przez Radę Trenerów PTP).
 • Rozumienia i kontrolowania procesu grupowego.
 • Rozumienia i kontrolowania intensywności uruchamianych emocji i problemów osobistych.
 • Diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzone są zajecia.
 • Konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.
 • Umiejętności prowadzenia grupy na procesie m.in. grupy rozwoju osobistego, grupy wsparcia.

Szkoła Trenerska  przygotowuje do ubiegania się o rekomendacje trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pełny cykl obejmuje  200 godzin, tak aby został spełniony niezbędny warunek wyznaczony przez Polskie Towarzystwo Psychologicznego do ubiegania się o rekomendację trenera I i II st.

 

To jest Szkoła dla praktyków, początkujących bądź zaawansowanych prowadzona przez PRAKTYKÓW.

 

Szczegółowy program:

 1. Sprawy organizacyjne, poznanie się uczestników, weryfikacja oczekiwań, uściślenie zakresu merytorycznego, warsztat integracyjny.
 2. Metodologia pracy trenera, warsztat o warsztacie, formy edukacji (różnice itd.), planowanie i realizacja szkoleń, pisanie scenariuszy zajęć

cel:

•          przygotowanie do prowadzenia adekwatnych do potrzeb i możliwości form szkoleniowych,

•          rozumienie struktury warsztatu i jej wpływu na proces uczenia się

 1. Rozumienie i kontrola procesu grupowego. Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu umiejętności psychospołecznych, treningu, i innych form pracy z grupą.

cel:

•          Pogłębienie świadomości na temat zjawiska procesu grupowego.

•          Nabycie umiejętności identyfikowania faz procesu grupowego.

•          Poszerzenie wiedzy i umiejętności obejmujących zadania trenera w poszczególnych fazach procesu grupowego.

•          Nabycie wiedzy dotyczącej znaczenia dynamiki grupowej oraz umiejętności wykorzystywania dynamiki grupy w celu realizacji celów i zadań warsztatu/szkolenia.

•          Doskonalenie umiejętności identyfikowania ról grupowych i wykorzystywania ich do realizacji zadań i celów szkolenia oraz do kontroli dynamiki grupy.proces grupowy, dynamika, role uczestników, rola prowadzącego itd diagnoza potrzeb odbiorcy, ewaluacja – pierwsze przymiarki, czyli kto i co będzie ćwiczył, kiedyś trzeba dać popatrzeć na swoje ręce – samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

 1. Warsztaty i różne rodzaje grup prowadzone przez uczestników

Cel:

•          Doskonalenie umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenie warsztatu szkoleniowego, grupy na procesie, praca z jednostką na tle i z grupą, praca z oporem.

•          Doświadczenie siebie w roli trenera.

•          Odkrywanie i wzmacnianie własnego stylu pracy trenerskiej.

•          Doskonalenie umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej o zdobytych umiejętnościach oraz planowanie dalszych działań rozwojowych.

 1. Praca z oporem i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

Cel:

•          Zrozumienie zjawiska oporu i przyczyn jego powstawania.

•          Pogłębienie świadomości na temat zachowań i postaw trenera, które mogą powodować sytuacje trudne podczas szkolenia oraz znaczenia profilaktyki oporu.

•          Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z oporem.

•          Nabycie wiedzy z zakresu identyfikacji „Uczestników trudnych” i umiejętności adekwatnego reagowania z uwzględnieniem fazy procesu grupowego.

•          Nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi formami sytuacji trudnych: ukryty i jawny konflikt w grupie, łamanie zasad kontraktu, podważanie autorytetu Trenera.

 1. Diagnoza potrzeb uczestników szkolenia i ewaluacja.

Cel:

•          nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb uczestników prowadzonych przez siebie zajęć,

•          nabycie umiejętności planowania i realizacji ewaluacji

 1. Trening rozwoju osobistego

Cel:

•          Określenie ograniczających przekonań i wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi.

•          Poznanie własnych mocnych stron i sposobów korzystania z nich.

•          Tworzenie planu rozwoju własnego potencjału

•          Budowa planu rozwoju kariery na bazie indywidualnych zasobów.

 1. Superwizja samodzielnie prowadzonych warsztatów, treningów i innych grup na procesie, realizowana będzie w trakcie każdego zjazdu

Cel:

•          Uzyskanie informacji zwrotnej o samodzielnej pracy trenerskiej.

•          Uzyskanie opinii, umożliwiającej ubieganie się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Zespół realizatorów na już ponad 16 letnie doświadczenie w prowadzeniu Szkoły Trenerów. W sumie ponad 25 edycji w różnych miastach: Lublin, Łódź, Opole, Warszawa, Szczecin  Na terenie Lublina zdołał wychować trenerów, którzy otworzyli własną szkołę.

 

Kierownikiem szkolenia i jedną z osób prowadzących  jest Maria Tatarska – trener I i II st PTP (trener warsztatu i treningu) w trakcie procedury rekomendacji na superwizora PTP, superwizor kliniczny KBPN. Od ponad 25 lat w zawodzie terapeuty i trenera. Ukończone: studium pomocy psychologicznej i socjoterapii – w 1987r, szkoła trenerów – PTP – w 1996r., psychologiczna pomoc rodzinie w podejściu terapii systemowej, w tym z syndromem PTSD-w 1998r., psychoterapia dzieci i młodzieży - Polski Instytut Ericsonowski – w 1998r., szkolenie realizowane przez UNDP/ONZ z zakresu metodologii Szybkiej Oceny i Reakcji (metodologia badania lokalnych potrzeb –Rapid Assessment and Response rekomendowana przez WHO, 2000), psychoterapia rodzin z adolescentem – Sekcja Terapii Rodzin PTP– 2001r., wczesna interwencja wobec młodych użytkowników narkotyków - KBPN w2010r., terapia w ujęciu Dialogu Motywującego - KBPN 2013r, studium terapii uzależnień i szereg innych. Od ponad 20 lat, poza pracą terapeuty prowadzi szereg szkoleń w długich cyklach, kończących się certyfikatami zawodowymi dla uczestników, m.in. na zlecenie MEN, MPiPS (dawniej) – dziś Ministerstwo Rodziny, Polityki i Pracy, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia-KBPN, Instytut Psychologii Zdrowia, KUL,  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Stowarzyszenie Natanaelum, Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychedukacji „Wpólna”

Poza tym prowadzić i superwizować będą m.in. superwizorzy PTP:

Jagoda Latkowska - ukończyła pydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki UW oraz odbyła liczne staże i szkolenia psychologiczne. Od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i psychologią praktyczną. Pracowała z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną. Od lat prowadzi szkolenia dla dorosłych. Jest superwizorką treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Grażyna Miros – psycholog, psychoterapeuta i superwizor Gestalt, specjalista ds. przemocy w rodzinie, wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i szkoleniowej z dorosłymi

i in.

 

 

Szkoła Trenerów przygotowuje do ubiegania się o rekomendacje trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego*

*więcej informacji o szczegółowych zasadach nadawania rekomendacji przez PTP znajduje się na stronie www.ptp.org.pl w zakładce certyfikaty i rekomendacje.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Umiejętności przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji i podobnych tematów (zatwierdzanych przez Radę Trenerów PTP);
 • Rozumienia i kontrolowania procesu grupowego;
 • Rozumienia i kontrolowania intensywności uruchamianych emocji i problemów osobistych;
 • Diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat;
 • Konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego;
 • Umiejętności przeprowadzenia grupy na procesie.

Pełny cykl szkolenia obejmuje 200 godzin zajęć warsztatowo-wykładowych.

W przypadku sumowania godzin w ramach rożnych szkoleń suma godzin nie może być niższa niż 250.

Program szkolenia:

 • Sprawy organizacyjne, poznanie się uczestników, weryfikacja oczekiwań, uściślenie zakresu merytorycznego, integracja, warsztat interpersonalny;
 • Warsztat o warsztacie (struktura, scenariusz itp.), formy edukacji (różnice itd.), diagnoza potrzeb odbiorcy, ewaluacja;
 • Proces grupowy, dynamika, role uczestników, rola prowadzącego itd.;
 • Samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów;
 • Prowadzenie grupy na procesie, praca z jednostką na tle i z grupą, praca z oporem;
 • Sytuacje trudne w grupie i sposoby radzenie sobie z nimi;
 • Podstawy psychopatologii.

W czasie każdego spotkania część czasu przeznaczona będzie na superwizję własnych trudności.

Prowadzący szkolenie: mgr Maria Tatarska trener PTP

 

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia (200 godz.), to kwota: 3000 PLN - (Możliwa wpłata w trzech ratach po 1000 PLN.)

oraz dodatkowa bezzwrotna opłata wpisowa wysokości 400 PLN przy rejestracji zgłaszanej osoby.

 

Edycja 8 - 2018/2019r. (I rata do 15.09.2018, II rata do 15.12.2018, III rata do 15.02.2019)

 

KONTO "SZKOŁA TRENERÓW" - 62 1940 1076 3100 0695 0002 0000

Ilość miejsc: 16-18
Czas szkolenia: 10 miesięcy (Edycja 8 - październik 2018r. - czerwiec 2019.).
Tryb: zaoczny, zjazdy weekendowe.

Miejsce szkolenia:

 

Hotel Ilan****

 

Lublin ul. Lubartowska 85

 

20-123 Lublin

 

 

Planowane Terminy zjazdów:

 

1) 19-20.10.2018 (w piątek od 15.00-19.00 i sobotę od 9.00-18.00)
2) 09-10.11.2018 (w piątek od 15.00-19.00 i sobotę od 9.00-18.00)
3) 07-08.12.2018 (w piątek od 15.00-19.00 i sobotę od 9.00-18.00)
4) 11-12.01.2019 (w piątek od 15.00-19.00 i sobotę od 9.00-18.00)
5) 15-16.02.2019 (w piątek od 15.00-19.00 i sobotę od 9.00-18.00)
6) 15-16.03.2019 (w piątek od 15.00-19.00 i sobotę od 9.00-18.00)
7) 12-13.04.2019 (w piątek od 15.00-19.00 i sobotę od 9.00-17.30)

 

Cena szkolenia nie obejmuje:

 

 • kosztów staży i superwizji,
 • kosztów dojazdu na szkolenie,
 • kosztów noclegu i wyżywienia uczestników szkolenia/treningu.

 

Uwaga:

Do wartości szkolenia należy doliczyć kwotę noclegu i pełnego wyżywienia wysokości 760 zł w trakcie pobytu na treningu w ramach "Szkoła Trenerów".

Trening realizowany będzie przez 4 dni (od czwartku do niedzieli) i obejmuje 2 zjazdy po 3 doby noclegowe wraz z pełnym wyżywienie w Nałęczowie. Koszt wynosi: 2 x 380 zł.= 760 zł., płatny 7 dni przed terminem treningów. /cena może ulec zmianie/

 

Ukończone Szkolenie potwierdzone zostanie Certyfikatem wydanym przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii o ukończeniu Szkoły Trenerów wraz ze szczegółowym opisem odbytych przez uczestnika zajęć oraz nabytej wiedzy, kompetencjach i praktycznych umiejętnościach.

Szkolenie spełnia wymogi PTP w zakresie szkolenia podstawowego i szkolenia dydaktycznego przygotowującego do samodzielnego przeprowadzenia treningów grupowych.

 

Szkoła Trenerów przygotowuje do ubiegania się o rekomendacje

Trenera I i II stopnia

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego*

 

Rekomendacja I stopnia - trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

I. Kandydat powinien posiadać następujące umiejętności:

 1. Przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia dwudniowego ( co najmniej 16 godzin) warsztatu umiejętności psychospołecznych z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji i podobnych tematów (zatwierdzanych przez Radę Trenerów PTP). Warsztat może dotyczyć różnych dziedzin życia społecznego (np. warsztat umiejętności wychowawczych, albo szkolenie z zakresu obsługi klienta). Zasadniczym celem warsztatu powinno być rozwijanie umiejętności psychospołecznych.
 2. Rozumienia i kontrolowania procesu grupowego.
 3. Rozumienia i kontrolowania intensywności uruchamianych emocji i problemów osobistych.
 4. Diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat.

II. Umiejętności te muszą zostać udokumentowane, kandydat przedstawia wypełniony kwestionariusz (stopienI.doc) zawierający informacje o:

 1. Ukończeniu szkolenia podstawowego.
  Szkoleniem podstawowym nazywamy cykl szkoleń prowadzony metodami aktywnymi, przygotowujący do samodzielnej pracy psychokorekcyjnej lub psychoedukacyjnej.
  • Wymiar tego szkolenia nie może być krótszy niż:
   - 200 godzin (jeżeli polegało ono na udziale w jednym przedsięwzięciu, typu np. Studium Socjoterapii, Szkoła Trenerów itp.)
   - 250 godzin (jeżeli składało się z kilku różnych przedsięwzięć )
  • Szkolenie podstawowe musi zawierać część treningową w wymiarze dającym możliwość przygotowania osobowościowego (różne formy pracy nad sobą), oraz część warsztatową, uczącą konkretnej metody pracy.
  • Szkolenie podstawowe musi także wyposażać w niezbędną wiedzę potrzebną do prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych.
 2. Doświadczeniach w prowadzeniu warsztatów umiejętności psychospołecznych z osobami dorosłymi. Kandydat powinien przeprowadzić minimalnie 10 warsztatów 16-sto godzinnych (tj. dwudniowych) – samodzielnie, w sumie min. 160 godz.

Kandydaci ubiegający się o rekomendacje opisują w kwestionariuszu (stopienI.doc) prowadzone przez siebie formy szkoleniowe oraz przedstawiają pisemne potwierdzenia prowadzenia tych zajęć. Chodzi tu o zarówno o samodzielne prowadzenie, jak też występowanie w roli kotrenera, współprowadzącego, lub pracę pod bezpośrednią superwizją.

III. Kandydat powinien:

 1. Przeprowadzić co najmniej jeden dwudniowy warsztat pod bezpośrednią superwizją superwizora z Listy Trenerów PTP.
 2. Przeprowadzić co najmniej jeden dwudniowy warsztat pod bezpośrednią superwizją trenera z Listy Trenerów PTP.

IV. Wniosek o udzielenie rekomendacji i wpis na Listę Trenerów powinien zawierać:

 1. wypełniony kwestionariusz dla kandydata (stopienI.doc), którego niezbędną częścią jest zobowiązanie przestrzegania kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz oświadczenie o członkostwie w PTP.
 2. deklarację profesjonalnej odpowiedzialności trenera (odp_trenera.doc).
 3. pisemne oświadczenia superwizora PTP (formularz przygotowany przez PTP - oswiadczenieI.doc), że kandydat posiada wymagane kwalifikacje oraz merytoryczne opinie superwizora o jego umiejętnościach (ten sam formularz).
 4. pisemne oświadczenie trenera PTP (formularzach przygotowany przez PTP - oswiadczenieI.doc), że kandydat posiada wymagane kwalifikacje oraz merytoryczne opinie trenera o jego umiejętnościach.
  UWAGA: Dopuszcza się możliwość udzielenia rekomendacji przez superwizora i trenera, którzy nie prowadzili bezpośredniej superwizji, ale osobiście widzieli kandydata w trakcie prowadzonych przez niego zajęć, znają efekty jego szkoleń, sposób budowania relacji z uczestnikami i poziom przygotowania merytorycznego z tematyki, z której prowadzi on zajęcia.
 5. zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, stażach, opinie o prowadzonych przez siebie warsztatach (mile widziane opinie uczestników szkoleń i instytucji zamawiających).
 6. potwierdzenie wpłaty na konto PTP za koszty procedury co stanowi 30 % pełnej opłaty rekomendacyjnej (szczegóły wniesienia wpłaty w części końcowej opisu).

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Zarządu Głównego PTP ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, z adnotacją Rada Trenerów PTP.
Powołana przez Radę Trenerów Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje napływające wnioski według kolejności zgłoszeń w terminie nie krótszym niż 2 miesiące od dnia złożenia dokumentów.

 

Rekomendacja II stopnia - trener treningu interpersonalnego

I. Kandydat powinien spełniać wymogi konieczne dla uzyskania rekomendacji I stopnia.
II. Kandydat powinien posiadać umiejętności:

 1. prowadzenia samodzielnie treningu interpersonalnego w oparciu o proces grupowy, trwającego co najmniej 40 godzin,
 2. konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.

III. Kandydat powinien posiadać specjalistyczne przygotowanie zawodowe w postaci:

 1. ukończenia szkolenia podstawowego określonego w zasadach udzielania rekomendacji I stopnia,
 2. doświadczenia co najmniej 2-letniego w samodzielnym prowadzeniu jednej z grupowych form psychoedukacji, szkoleń lub pomocy psychologicznej - grupy psycho- i socjoterapeutyczne, warsztaty tematyczno-rozwojowe, treningi rozwoju osobistego i inne. W okres 2 lat wlicza się także początkowy okres bycia trenerem lub terapeutą pomocniczym.
 3. ukończonego szkolenia przygotowującego do samodzielnego prowadzenia treningów grupowych (szkółka trenerska, staż, uczestnictwo w cyklu superwizyjnym).
  Okres edukacji trenerskiej nie powinien być krótszy niż 4 lata.

IV. Wniosek o udzielenie rekomendacji i wpisanie na Listę Trenerów PTP powinien zawierać:

 1. wypełniony kwestionariusz kandydata ( stopienII.doc )
 2. deklarację profesjonalnej odpowiedzialności trenera (odp_trenera.doc).
 3. pisemne oświadczenia dwóch superwizorów PTP (formularz przygotowany przez PTP - oswiadczenieII.doc ), że kandydat posiada wymagane kwalifikacje oraz merytoryczne opinie superwizorów o kandydacie (ten sam formularz)
 4. zgodę superwizorów na przedstawienie i osobiste uzasadnienie Radzie Trenerów swego poparcia dla kandydata
 5. potwierdzenie wpłaty na konto PTP za koszty procedury co stanowi 30 % pełnej opłaty rekomendacyjnej (szczegóły wniesienia wpłaty w części końcowej opisu).

Wniosek powinien złożony osobiście lub przesłany pocztą do Biura Zarządu Głównego PTP nie później niż na 2 miesiące przed kolejnym posiedzeniem Rady Trenerów.

 

W trakcie przerw podczas szkolenia do dyspozycji - barek kawowy.


Miejsce szkolenia:

Wykłady i warsztaty w Lublinie:

Hotel Ilan****

Lublin ul. Lubartowska 85

20-123 Lublin

 

 

W historycznym gmachu Jeszywas Chachmej Lublin, dawnej największej i najbardziej prestiżowej szkoły rabiniczej na świecie, mieście się Hotel Ilan****. Jest to miejsce, gdzie tradycja żydowska łączy się z nowoczesnością i najwyższym standardem. Doskonała lokalizacja w centrum Lublina, zaledwie 800 m od Starego Miasta, oraz dostępność komunikacyjna gwarantuje sprawne dotarcie i korzystanie z licznych atrakcji kulturalnych i turystycznych jakie proponuje nasze miasto.

 W historycznym gmachu Jeszywas Chachmej Lublin, dawnej największej i najbardziej prestiżowej szkoły rabiniczej na świecie, mieście się Hotel Ilan****.

Jest to miejsce, gdzie tradycja żydowska łączy się z nowoczesnością i najwyższym standardem.

Doskonała lokalizacja w centrum Lublina, zaledwie 800 m od Starego Miasta, oraz dostępność komunikacyjna gwarantuje sprawne dotarcie i korzystanie z licznych atrakcji kulturalnych i turystycznych jakie proponuje nasze miasto.

Oferta Hotelu Ilan przeznaczona dla naszych uczestników szkolenia:

Cennik usług:
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 199 zł brutto/ doba

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 239 zł brutto/ doba

Obiad 40 zł brutto/ osoba

Parking GRATIS

 

Trening  w Nałęczowie.

Możliwość noclegu na miejsce szkolenia w Dworku Staropolskim KUL Lublin; ul. Konstantynów 1; 20-708 Lublin,

Rezerwację noclegu w Dworku Staropolskim KUL można dokonać w Dziale Administracji Obiektami KUL:

tel. +48 81/445 41 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rezerwację noclegu w Domu Studenckim Żeńskim

(budynek obok Dworku)

Adres:

ul. Konstantynów 1 D

20 – 708 Lublin

Recepcja: (0-81) 445 48 16

Rezerwację noclegu w Domu Studenckim Męskim

(budynek obok Dworku)

Adres:

ul. Konstantynów 1 B

20 – 708 Lublin

Recepcja: (0-81) 445 47 30

 

ZAPISY: zgłoszenie drogą e-mailową i dokonanie wpłaty tytułem:

„bezzwrotne wpisowe - szkoła trenerów 2018/2019" w wysokości 400 PLN".

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY