Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie NATANAELUM

  • pierwszy atut
  • drugi atut
  • szkolenia

Szkolenie z profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – moduł hazard i media

Szkolenie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień. Finansowane jest z FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA.

Czytaj więcej...

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Zamknięty nabór na szkolenie Moduł I i Moduł II - do odwołania .

W ramach uczestnictwa w tym szkoleniu uczestnik może skorzystać  dodatkowo z różnych aktualnie dostępnych bezpłatnych szkoleń, jak w tym roku np. z " szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych" czy też z "szkolenia z pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy".

 

Uwaga!!!

Zamknięty nabór na szkolenie Moduł I i Moduł II .

 
Do odwołania

 

 

 

Szkolenie połączone z możliwością poszerzenia swoich kompetencji o dodatkowe umiejętności z:

- pierwszej pomocy

- profilaktyki uzależnień

- pisania programów profilaktycznych

- pozyskiwania funduszy na działania profilaktyczne i terapeutyczne

- diagnozy, leczenia i profilaktyki uzależnień od hazardu i innych czynności

- terapii rodzinnej osób uzależnionych

 

Szkolenie w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia, filozofia oraz posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

a. pracujących w obszarze terapii uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych minimum dwa lata – wskazania do realizacji modułu II szkolenia.

b. nie posiadających doświadczenia w pracy w obszarze uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych lub, których doświadczenie jest krótsze niż dwa lata – wskazania do realizacji modułu I i modułu II szkolenia.

 

Czytaj więcej...

INSTRUKTOR PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ REKRUTACJA CIĄGŁA

Uwaga!!!

Zamknięty nabór na szkolenie Moduł I i Moduł II .

 
Do odwołania

 

 

W ramach uczestnictwa w tym szkoleniu uczestnik może skorzystać  dodatkowo z różnych aktualnie dostępnych bezpłatnych szkoleń, jak w tym roku np. z " szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych" czy też z "szkolenia z pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy".

 

 

 

Uwaga!!!

Zamknięty nabór na szkolenie Moduł I i Moduł II .

 
Do odwołania

 

 

Szkolenie połączone z możliwością poszerzenia swoich kompetencji o dodatkowe umiejętności z:

- pierwszej pomocy
- profilaktyki uzależnień
- pisania programów profilaktycznych
- pozyskiwania funduszy na działania profilaktyczne i terapeutyczne
- diagnozy, leczenia i profilaktyki uzależnień od hazardu i innych czynności

- terapii rodzinnej osób uzależnionych

Szkolenie w zakresie instruktora psychoterapii uzależnień przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie innym niż: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia, filozofia oraz posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, a także dla osób posiadających minimum wykształcenie średnie.

a. pracujących w obszarze uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych minimum dwa lata – wskazania do realizacji modułu II szkolenia.

b. nie posiadających doświadczenia w pracy w obszarze uzależnień od środków odurzających lub substancji psychotropowych lub, których doświadczenie jest krótsze niż dwa lata – wskazania do realizacji modułu I i modułu II szkolenia.

Czytaj więcej...

SZKOŁA TRENERÓW

 

 

Zamknięty Nabór na rok 2018/2019

Październik - Czerwiec

 

Szkoła Trenerów przygotowuje do ubiegania się o rekomendacje trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego*

200 godzin szkolenia warsztatowo-wykładowych

Prowadząca szkolenie mgr Maria Tatarska Trener PTP.

 

 

Czytaj więcej...