Pomoc terapeutyczna dla osób z doświadczeniem traumy

 

Pomoc terapeutyczna dla osób z doświadczeniem traumy

Stowarzyszenie Natanaelum, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii organizuje w okresie 01.09.2017 – 31.12. 2017 r. szkolenie pn. „Pomoc terapeutyczna dla osób z doświadczeniem traumy” w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020: Rozwijanie i wspieranie systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych realizowanego zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Szkolenie adresowane jest do uczestników szkoleń certyfikowanych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych specjalistów i instruktorów terapii uzależnień będących w procesie certyfikacji  (odbywających aktualnie szkolenie z terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Stowarzyszeniu Natanaelum) - w zakresie pracy z osobami po przeżytej traumie.

 Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.