Szkolenia z Dialogu Motywującego dla pracowników jednostek penitencjarnych w okręgu lubelskim

 

Szkolenia z Dialogu Motywującego dla pracowników jednostek penitencjarnych w okręgu lubelskim

Stowarzyszenie Natanaelum Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii realizuje projekt „Szkolenia z Dialogu Motywującego dla pracowników jednostek penitencjarnych w okręgu lubelskim” w ramach zadania 5.2.1 Narodowego Programu Zdrowia Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Termin realizacji 03.07-31.10.2017.