PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim

 

Stowarzyszenie Natanaelum jest partnerem projektu innowacyjnego PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim realizowanego przez Fundację Rozwoju KUL w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Pracodawcami Ziemi Lubelskiej.

www.modelwspolpracy.lublin.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego