Od dnia 08 stycznia 2013 roku Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie  pod numerem 2.06/00003/2013